Новини

Проучване относно психичното здраве и футбола

news-img

04 Февруари 2019

Асоциацията на българските футболисти и Спортс Мениджмънт България стартират съвместен проект, който има за цел да изследва връзката между психичното здраве и доброто представяне на футболистите.

С изключение на малкото медийно отразени случаи, проблемите с психичното здраве при спортистите рядко се съобщават. Липсва информация за психичното здраве при футболистите и почти никакви научни изследвания не са се провеждали до момента.
Темата обаче е изключително важна, тъй като психичното здраве и емоционалната устойчивост са важни за благосъстоянието и доброто представяне на професионалните футболисти, така както и тяхната физическа подготовка и добра техника на терена. Въпреки това, рядко се среща специфична помощ за емоционална стабилност и като принцип играчите се приемат за психически годни.
Естеството на работа на професионалните футболисти обаче, често е свързано със стрес и свръхнапрежение, което води до психични разстройства и депресия. Подобни проблеми са често срещани и е важно да се говори
открито за стреса, който може да бъде предотвратен и/или лекуван.
За нарастващата тенденция на психично и поведенческо разстройство при футболистите свидетелства и неотдавашно проучване на ФИФПро, в което около една четвърт от участвалите 180 активни професионални футболисти съобщават за признаци на депресия и/или тревожност, а процентът при футболистите, които са прекратили кариерата си, е дори по-висок.

За да отговори на тази липса от знания, АБФ започва сътрудничество със Спортс Мениджмънт България, което има за цел да повиши информираността сред играчите как да се справят с подобни проблеми. Проектът включва въпросник, който да определи по-точно нуждите на футболистите. На база на събраните резултати, ще се разработи и предлага програма за личностно и кариерно развитие.